La búsqueda del término acorde ha obtenido 9 resultados
ESEspañolDEAlemán
acorde(n v)[chord of three or more notes]{m} Gruppe(n v){f}[chord of three or more notes]
acorde(a){m} entsprechend(a)
acorde(n){m} Akkord(n){m}
acorde(n v)[chord of three or more notes]{m} Akkord(n v){m}[chord of three or more notes]
acorde(n v)[combination of three or more notes]{m} Akkord(n v){m}[combination of three or more notes]
ESEspañolDEAlemán
acorde(n)[música]{m} Akkord(n){m}[música]
acorde(a)[conforme]{m} zustimmend(a)[conforme]
acorde(a)[conforme]{m} einwilligend(a)[conforme]
acorde(a){m} einig(a)
ESSinónimos de acordeDETraducciones
consonante[conforme]fphụ âm
sonido[rasgueo]mâm(adj int n v)
ritmo[armonía]mnhịp điệu(n)
semejante[concordante]mnhư thế(adj determiner pronoun)
suave[dulce]nhẹ nhàng
agradable[dulce]được
tranquilo[contento]yên tĩnh
satisfecho[contento]no nê(adj adv n v)
concierto[colorido]mcông-xéc-tô
conjunto[colorido]mtập hợp
sinfonía[colorido]fgiao hưởng(n)