La búsqueda del término betreffs ha obtenido 10 resultados
DEAlemánESEspañol
betreffs(o)[Schriftstellerei] con referencia a(o)[Schriftstellerei]
betreffs(adj prep)[Regarding] sobre(adj prep){m}[Regarding]
betreffs(o)[betreffend] sobre(o){m}[betreffend]
betreffs(o)[betreffend] con respecto a(o)[betreffend]
betreffs(o)[betreffend] de(o)[betreffend]
DEAlemánESEspañol
betreffs(adj prep)[Regarding] concerniente(adj prep)[Regarding]
betreffs(o)[betreffend] concerniente(o)[betreffend]
betreffs(o)[betreffend] acerca de(o)[betreffend]
betreffs(o)[Schriftstellerei] respecto a(o)[Schriftstellerei]
betreffs(adj prep)[Regarding] referente(adj prep)[Regarding]

'Traducciones del Alemán al Español

DESinónimos de betreffsESTraducciones
hierzu[bezüglich]därtill
bezüglich[bezüglich]angående
angesichts[bezüglich]uppmärksam på
wegen[bezüglich]som en följd av
bei[bezüglich]vid
nach[bezüglich]enligt
laut[bezüglich]hög
hinsichtlich[bezüglich]med avseende på
gemäß[bezüglich]motsvarande
entsprechend[bezüglich]adekvat
in Bezug auf[bezüglich]om
in Anbetracht[bezüglich]om allt tas med i beräkningen
angehend[bezüglich]utvecklande
betreffend[in Bezug auf]beträffande
über[in Bezug auf]över
darüber[in bezug auf]över det
diesbezüglich[in bezug auf]med hänsyn till
davon[in bezug auf]därav
dafür[betreffend]för
hierin[betreffend]häri