La búsqueda del término jeszcze ha obtenido 5 resultados
Ir a
PLPolacoESEspañol
jeszcze(a) todavía(a)
jeszcze(a) aún(a)
jeszcze(v n adv conj)[continuously up to this point in time] todavía(v n adv conj)[continuously up to this point in time]
jeszcze(v n adv conj)[thus far] todavía(v n adv conj)[thus far]
jeszcze(adj v adv n)[emphasising comparative] aun(adj v adv n)[emphasising comparative]

'Traducciones del Polaco al Español

PLSinónimos de jeszczeESTraducciones
już[już]not anymore
dotąd[jeszcze]hitherto
ciągle[w dalszym ciągu, wciąż]still
nadal[wciąż]still
nieustannie[wciąż]continuously
stale[wciąż](Adv.permanently
wciąż[wciąż]still