La búsqueda del término även ha obtenido 9 resultados
SVSuecoESEspañol
även también
även(adv)[likewise] también(adv)[likewise]
även(o)[också] también(o)[också]
även(o)[också] además(o)[också]
även(o)[allmän] hasta(o)[allmän]
SVSuecoESEspañol
även(adj v adv n)[implying extreme example] hasta(adj v adv n)[implying extreme example]
även(adj v adv n)[implying extreme example] incluso(adj v adv n)[implying extreme example]
även(prep)[also known as] también conocido como(prep)[also known as](prep)
även(prep)[also known as] también conocida como(prep)[also known as](prep)

'Traducciones del Sueco al Español

SVSinónimos de ävenESTraducciones
dessutom[ävenledes]dan
också[ävenledes]tevens
därtill[också]daarheen
likaledes[också]net zo
till och med[också]eens
fastän[också]ofschoon
för övrigt[därjämte]overigens
vidare[därjämte]daarnaast
ytterligare[därjämte]nog