La búsqueda del término lika ha obtenido 28 resultados
SVSuecoESEspañol
lika(o)[jämförelse] igual(o){m}[jämförelse]
lika(o)[jämförelse] del mismo modo(o)[jämförelse]
lika(o)[adverb] del mismo modo(o)[adverb]
lika(o)[jämförelse] de la misma manera(o)[jämförelse]
lika(o)[adverb] de la misma manera(o)[adverb]
SVSuecoESEspañol
lika(a)[kvalitet] del mismo tipo(a)[kvalitet]
lika(a)[allmän] del mismo tipo(a)[allmän]
lika(a)[allmän] parejo(a)[allmän]
lika(o)[jämförelse] igual que(o)[jämförelse]
lika(o)[jämförelse] tanto como(o)[jämförelse]
lika(o)[lika mycket] igualmente(o)[lika mycket]
lika(o)[jämförelse] igualmente(o)[jämförelse]
lika(o)[adverb] igualmente(o)[adverb]
lika(a)[kvalitet] igual(a){m}[kvalitet]
lika(adj adv)[having resemblance; similar] parecido(adj adv){m}[having resemblance; similar]
lika(adj adv)[having resemblance; similar] igual(adj adv){m}[having resemblance; similar]
lika(a)[allmän] igual(a){m}[allmän]
lika(o)[adverb] igual(o){m}[adverb]
lika(o)[lika mycket] tanto(o){m}[lika mycket]
lika(a)[allmän] mismo(a)[allmän]
lika(a)[likhet] comparable(a)[likhet]
lika(a)[likhet] semejante a(a)[likhet]
lika(a)[likhet] parecido a(a)[likhet]
lika(o)[jämförelse] parecido a(o)[jämförelse]
lika(a)[likhet] semejante(a){m}[likhet]
lika(adj adv)[having resemblance; similar] semejante(adj adv){m}[having resemblance; similar]
lika(a)[likhet] similar(a)[likhet]
lika(a)[likhet] parecido(a){m}[likhet]

'Traducciones del Sueco al Español

SVSinónimos de likaESTraducciones
jämnt[av samma mått]точно
motsvarande[likadan]подходящ(adj)
liknande[jämgod]подобен(adj n)
ekvivalent[jämgod]еквивале́нт(adj n)
kongruent[jämgod]съвпадащ(adj)
korresponderande[jämgod]подходящ(adj)
adekvat[jämgod]съразмерен
rättvist[dela broderligt]безпристрастно(adv)