La búsqueda del término likaledes ha obtenido 6 resultados
SVSuecoESEspañol
likaledes(o)[allmän] lo mismo(o)[allmän]
likaledes(adv)[in a similar style or manner] asimismo(adv)[in a similar style or manner]
likaledes(o)[allmän] igualmente(o)[allmän]
likaledes(adv)[in a similar style or manner] igualmente(adv)[in a similar style or manner]
likaledes(adv)[in a similar style or manner] de la misma manera(adv)[in a similar style or manner]
SVSuecoESEspañol
likaledes(adv)[in a similar style or manner] similarmente(adv)[in a similar style or manner]

'Traducciones del Sueco al Español

SVSinónimos de likaledesESTraducciones
därtill[också]お負けに(adv)
till och med[också](mo)
fastän[också]だけど(adv conj)
även[också](mo)
också[även]にも(nimo)
likadant[även]同様に(adv)
dessutom[därjämte]お負けに(adv)