La búsqueda del término säga ha obtenido 11 resultados
SVSuecoESEspañol
säga(v)[tecken]
 • sagd
indicar(v)[tecken]
 • indicado
 • indicas
 • indican
 • hubiste indicado
 • hubieron indicado
säga(v)[tecken]
 • sagd
demostrar(v)[tecken]
 • demostrado
 • demostran
 • demostras
 • hubiste demostrado
 • hubieron demostrado
säga
 • sagd
decir
 • dicho
 • dicen
 • dices
 • hubieron dicho
 • hubiste dicho
säga(v)[allmän]
 • sagd
decir(v)[allmän]
 • dicho
 • dicen
 • dices
 • hubieron dicho
 • hubiste dicho
säga(v)[information]
 • sagd
decir(v)[information]
 • dicho
 • dicen
 • dices
 • hubieron dicho
 • hubiste dicho
SVSuecoESEspañol
säga(v n)[to pass information]
 • sagd
decir(v n)[to pass information]
 • dicho
 • dicen
 • dices
 • hubieron dicho
 • hubiste dicho
säga(v)[varning]
 • sagd
decir(v)[varning]
 • dicho
 • dicen
 • dices
 • hubieron dicho
 • hubiste dicho
säga(v n)[to pass information]
 • sagd
contar(v n)[to pass information]
 • contado
 • cuentan
 • cuentas
 • hubieron contado
 • hubiste contado
säga(v)[känslor]
 • sagd
expresar(v)[känslor]
 • expresado
 • expresan
 • expresas
 • hubieron expresado
 • hubiste expresado
säga
 • sagd
manifestar
 • manifestado
 • manifiestan
 • manifiestas
 • hubieron manifestado
 • hubiste manifestado
säga(v n)[to make (a specified sound)]
 • sagd
hacer(v n)[to make (a specified sound)]
 • hecho
 • hacen
 • haces
 • hubieron hecho
 • hubiste hecho

'Traducciones del Sueco al Español

SVSinónimos de sägaESTraducciones
lära[förkunna]leer
visa[formulera]liedjie
tala[ha lätt att tala]
prata[ha lätt att tala]
snacka[ha lätt att tala]praat