La búsqueda del término sätta igång ha obtenido 9 resultados
SVSuecoESEspañol
sätta igång(v)[resning] hacer estallar(v)[resning]
sätta igång(v)[allmän] empezar(v)[allmän]
sätta igång(v)[allmän] comenzar(v)[allmän]
sätta igång(v)[resning] provocar(v)[resning]
sätta igång(v)[resning] instigar(v)[resning]
SVSuecoESEspañol
sätta igång(v)[resning] incitar(v)[resning]
sätta igång(v)[resning] inducir(v)[resning]
sätta igång(v)[resning] desencadenar(v)[resning]
sätta igång(n v)[to make or bring about; to implement] efectuar(n v)[to make or bring about; to implement]

SVESTraducciones de sätta

sätta(v n adj)[to put something down]
 • satt
dejar(v n adj)[to put something down]
 • dejado
 • dejas
 • dejan
 • hubiste dejado
 • hubieron dejado
sätta(v n adj)[to adjust]
 • satt
ajustar(v n adj)[to adjust]
 • ajustado
 • ajustan
 • ajustas
 • hubiste ajustado
 • hubieron ajustado
sätta(v)[föremål]
 • satt
poner(v)[föremål]
 • puesto
 • ponen
 • pones
 • hubieron puesto
 • hubiste puesto
sätta(v n adj)[to put something down]
 • satt
poner(v n adj)[to put something down]
 • puesto
 • ponen
 • pones
 • hubieron puesto
 • hubiste puesto
sätta(v)[föremål]
 • satt
colocar(v)[föremål]
 • colocado
 • colocan
 • colocas
 • hubieron colocado
 • hubiste colocado
sätta(v n adj)[to put something down]
 • satt
colocar(v n adj)[to put something down]
 • colocado
 • colocan
 • colocas
 • hubieron colocado
 • hubiste colocado
sätta(v)[gäst]
 • satt
sentar(v)[gäst]
 • sentado
 • sientan
 • sientas
 • hubieron sentado
 • hubiste sentado
sätta(v)[hortikultur] plantar con plantador(v)[hortikultur]
sätta(v)[föremål]
 • satt
plantar(v)[föremål]
 • plantado
 • plantan
 • plantas
 • hubieron plantado
 • hubiste plantado
sätta(v)[föremål]
 • satt
asestar(v)[föremål]
 • asestado
 • asestan
 • asestas
 • hubieron asestado
 • hubiste asestado

'Traducciones del Sueco al Español

SVSinónimos de sätta igångESTraducciones
egga[aktivisera]estimular
animera[aktivisera]vivificar
uppmuntra[aktivisera]alentar
aktivera[aktivisera]activar
tända[slå på strömmen]encender